Na čiastočné splnenie sľubu sme čakali 5 rokov 4 dni
Dátum vyslovenia
13.10.2013
zdroj: Volebný program
Čiastočný


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Ivo Nesrovnal

Mestské komunitné záhrady

Ivo Nesrovnal prisľúbil "podporovať systém mestských komunitných záhrad na dočasne voľných pozemkoch mesta".

Komunitné záhrady v Bratislave sú na vzostupe o čom svedčí ich rozrastajúce sa množstvo. Ide o súčinnosť ľudí pri tvorbe spoločných záhrad s cieľom produkcie potravín namiesto vysádzania trávnikov. Po kontaktovaní FB stránky Komunitné záhrady v Bratislave s otázkou či konkrétne mesto Bratislava vyčleňuje priestory pre komunitné záhrady odpovedali že nemajú o tom vedomosť že by Magistrát prišiel s návrhom uvoľnenia plochy pre účely komunitnej záhrady, ale viaceré komunitné záhrady sú situované na pozemkoch mestských častí Bratislavy. Tieto plochy mestských častí boli uvoľnené na základe žiadostí ľudí iniciujúcich túto činnosť.

 

Sľub hodnotíme ako čiastočne splnený, keďže aj keď Ivo Nesrovnal nevyvinul systematické úsilie pri podpore tvorby mestských komunitných záhrad, nezabránil ani ich vytvoreniu na mestských pozemkoch po požiadaní od občanov.