Sľub čaká na vyhodnotenie administrátorom
Dátum vyslovenia
25.02.2014
zdroj: Rozhovor pre Aktuality
Čaká sa
Andrej Kiska


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Andrej Kiska

Ak dostanem dôveru ľudí, každý mesiac by som venoval prezidentský plat tým, ktorí to potrebujú

"Ak by som dostal dôveru vo voľbách, každý mesiac by som venoval prezidentský plat ľuďom, ktorí to potrebujú."

Súčasný Prezident SR Andrej Kiska ešte pred prezidentskými voľbami v roku 2014 hovoril o rozdávaní prezidentského platu v prípade, že ho ľudia zvoliua. Vyjadril sa tak aj v článku, v ktorom poskytol ako kandidát na funkciu prezidenta rozhovor. V marci 2014 bol zvolený za prezidenta, inaugurácia sa konala 15. júna 2014, pričom Kiska už v júli rozdal svoju prvú výplatu. Informácie z januára 2015 hovoria o rozdaní vyše 30 tisíc eur z prezidentovho platu a o pokračovaní v rozdávaní. Kiska zatiaľ svoj predvolebný sľub splňuje.

Platové pomery Prezidenta Slovenskej republiky ustanovuje zákon č. 120/1993 Z.z. "Prezidentovi Slovenskej republiky patrí plat vo výške 4-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub." Podľa zákona je mesačný plat 1 961 eur, a mesačný plat prezidenta tak činí 7 844 eur v hrubom, bez paušálnych náhrad. TIeto náhrady v sume 1 327 eur mesačne sú určené na reprezentačné účely. Zákon ďalej stanovuje: "Prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ods.1 a 2., (...) Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice, (...) Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo,(...) Výška cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, je 1,5-násobok cestovných náhrad určených uznesením národnej rady pre predsedu
národnej rady.
"

Rodiny, ktorým sú peniaze rozdelené, sú vyberané na základe návrhov neziskových organizácií venujúcim sa ľuďom v núdzi - Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý Anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Prezident opakuje takýto postup každý mesiac, pričom pomoc od neho dostávajú rodiny priamo. Andrej Kiska rozdal svoj prvý plat v júli 2014 desiatim rodinám.  Každá z rodín dostala takmer 521 eur. Peniaze putovali pre slobodné matky s ťažko chorými deťmi, pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, kde matke diagnostikovali zhubný nádor a otec ja ťažko postihnutý, pre ďalšie rodiny so zlou životnou situáciou, či vážne chorými deťmi. 521 eur dostala aj rozvedená dôchodkyňa starajúca sa o svojho vnuka, ktorého mama je ťažko chorá.

Plat zo septembra 2015 Andrej Kiska taktiež rozdelil desiatim rodinám. Každá rodina dostala tentokrát 525 eur. Peniaze boli rozdelené aj pre mladého muža s vrodeným svalovým ochorením, ktorý je odkázaný na pomoc rodičov, ktorí už sami nevládzu. Peniaze dostal aj ďalší mladý muž, ktorého matka v devätnástich rokoch vyhodila z domu a ktorý sa stará už o vlastnú rodinu. Prezident ďalej podporil rodinu s nepočujúcim dieťaťom, mladého športovca, ktorý po nehode ostal pripútaný na invalidný vozík a ďalších. Andrej Kiska rozdával svoj plat aj v roku 2016, napríklad v marci rozdelil svoj plat medzi desiatimi rodinami. V tejto tradícii pokračuje aj v roku 2017.