Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Daňové zvýhodnenie pre rozvoj slovenského kúpeľníctva

"Preto vláda posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva. "

Zahrnutie rozvoja slovenského kúpeľníctva medzi koaličné sľuby presadila Slovenská národná strana. Ministerstvo dopravy spolupracuje so Zväzom cestovného ruchu (ZCR) na vypracovaní zoznamu opatrení prospešných pre rozvoj slovenského kúpeľníctva. Návrh novely zákona je už v parlamente.

Téma slovenského kúpeľníctva bola súčasťou volebnej kampane SNS a jeho zlepšenie presadzoval Andrej Danko pred parlamentnými voľbami v roku 2016. Na oficiálnej stránke SNS uviedol, že v rozvoji kúpeľníctva vidí možnosti na naštartovanie ekonomiky a zníženie nezamestnanosti. Pri vzniku vlády sa táto požiadavka dostala do programového vyyhlásenia vlády. Na rozvoji cestovného ruchu vo vybraných turisticky atraktívnych lokalitách by sa mala zároveň zúčastňovať aj celoštátna a regionálna doprava. Vláda sa zaviazala prijať opatrenia s cieľom lepšej koordinácie železničnej a autobusovej dopravy a prevádzkovateľov stredísk cestovného ruchu na celoročnej a sezónnej báze. Konkrétne zvýhodnenia by podľa Danka spočívali v znížení daňového zaťaženia. SNS navrhla zníženie DPH na úroveň 10 % na služby v kúpeľníctve a v cestovnom ruchu. Aktuality.sk ale podozrieva Danka z toho, že daňové zvýhodnenia pomôžu najmä podnikateľom, ktorí slovenské kúpele vlastnia. Namiesto stimulov odborníci hovoria o inej forme pomoci. „Kúpeľníctvo by potrebovalo najmä kvalitný marketing, jednotnú reklamu Slovenska ako kúpeľnej krajiny, modernizáciu služieb, tvrdí výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Kremský. Podľa neho treba využiť kapacity expertov z oblasti cestovného ruchu, ktoré štát zanedbáva. Finančný portál O peniazoch 24. januára 2017 uviedol, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) plánuje zlepšiť podmienky pre podnikanie v cestovnom ruchu, špeciálnu pozornosť bude venovať práve podpore kúpeľníctva.

"Naším cieľom je pritiahnuť na Slovensko čo najviac turistov, pričom vidíme veľký potenciál v rozvoji slovenského kúpeľníctva ako unikátneho produktu cestovného ruchu,“ povedal štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček. Portál O peniazoch ďalej uviedol, že ministerstvo dopravy sa chce zamerať aj na propagáciu kúpeľníctva. Ivana Magátová, riaditeľka sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v rozhovore pre denník Pravda potvrdila, že ministerstvo oslovilo predstaviteľov a spoločne pripravujú zoznam opatrení, ktoré by rozvoju tohto segmentu cestovného ruchu mohli najviac pomôcť. Najväčším krokom je zatiaľ, že Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) bola v januári 2017 začlenená do štruktúr ministerstva dopravy. TASR informovala, že ZCR očakáva zvýšenie podpory domáceho cestovného ruchu. Uviedol to prezident zväzu Marek Harbuľák. "Tieto zmeny vnímame ako snahu vlády o efektívnejšiu podporu turizmu. Pokiaľ zabezpečia aktívnejšiu podporu podnikania našich členov a dostatočný marketing ich aktivít, bude zlúčenie správnym krokom do budúcnosti,"avizoval Harbuľák.

Po viac ako roku vo vláde je už verejnosti známa predstava ministerstva financií o tejto podpore. Malo by ísť o nepriamy zásah do systému, pomôcť kúpeľníctvu by chceli  cez zmenu zákona o daní z príjmov a to zavedením nezdaniteľnej časti základu dane. O pripravovanej zmene informuje Trend takto: "človek si bude môcť uplatniť pri ročnom zúčtovaní dane či v podanom daňovom priznaní preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré zaplatí v kúpeľoch. Ročne si bude môcť znížiť svoj čiastkový daňový základ maximálne o 50 eur. Pritom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považuje aj táto zaplatená úhrada za manželku a vyživované dieťa tohto daňovníka v maximálnej výške 50 eur za každého z nich. (...) Okrem toho by sa mal zaviesť osobitný režim uplatňovania odpisov technického zhodnotenia v kúpeľníctve. Hlavným cieľom opatrenia má byť podľa ministerstva financií podpora a obnova existujúcich budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť vrátane budov, v ktorých sú umiestnené balneoterapeutické a vyšetrovacie zariadenia."

 Podnikateľská aliancia Slovenska a Združenie podnikateľov Slovenska sa stále drží svojho pôvodného návrhu a upozorňuje na nebezpečný efekt, korý môže vyvolať táto diskriminácia kúpeľníctva voči ostatným oblastiam.

16. augusta 2017 sa konalo rokovanie vlády, na ktorom bol schválený aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Návrh predkladalo ministerstvo financií, zodpovedným predkladateľom je minister Kažimír.

"Úľava má byť podľa vládneho návrhu v tom, že ak kúpeľný hosť preukázateľne zaplatí za kúpeľné služby aspoň 50 eur, môže si znížiť daňový základ o najviac 50 eur ročne. Z neho sa potom ráta daň z príjmov. (...) Vláda schválila aj to, že majetok, ktorý bude slúžiť na modernizáciu kúpeľného zariadenia, sa bude odpisovať šesť rokov a nie 40 rokov (6. odpisová skupina)," informuje Denník N.

Návrh zákona bol prerokovaný v prvom čítaní na septembrovej schôdzi, definitívne rozhodnutie padne pravdepodobne na schôdzi v novembri.