Na splnenie sľubu sme čakali 1 rok 27 dní
Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie SR na obdobie 2016-2020
Splnený
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Vláda prijme zákon o vytvorení Fondu pre financovanie menšinových kultúr

"Vláda prijme zákon o vytvorení Fondu pre financovanie menšinových kultúr s cieľom zabezpečiť systematickú podporu kultúrnych a umeleckých aktivít všetkých národnostných menšín v SR."

 

Vláda Slovenskej republiky dňa 22. februára 2017 na svojom rokovaní schválila návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (verejnoprávny fond), ktorý predložilo ministerstvo kultúry. Návrh zákona bol schválený v treťom čítaní 10. mája 2017.

Zákon je účinný od 1. júla 2017, niektoré body nadobudnú účinnosť až v júli 2017.  Týmto zákonom sa presunie kompetencia prideľovania dotácií v oblasti kultúry národnostných menšín z Úradu vlády na novú, nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá doplní štruktúru štátnej podpory kultúry. Zároveň sa zvýši rozpočet určený na tento druh podpory. Kým Úrad vlády prerozdeľoval 4 milióny eur, rozpočet nového fondu bude 8 miliónov eur.

"Ministerstvo kultúry poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu najmenej vo výške 8 000 000 eur." (zdroj: Schválené znenie zákona (.doc))

Hlavným účelom fondu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia. Orgánmi fondu sú odborné rady, dozorná komisia, správna rada a riaditeľ, ktorého menuje minister kultúry na základe výberového konania.

Fond bude finančné prostriedky prerozdeľovať medzi odborné rady trinástich národnostných menšín. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53 %, rómska 22,4 %, rusínska 6,4 %, česká 3,7 % a židovská 1,1 % z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.

Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018. Svojou činnosťou bude Fond na podporu kultúry národnostných menšín pôsobiť popri už existujúcich verejnoprávnych inštitúciách  - Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia. Je potrebné dodať, že zmenu financovania menšinových kultúr a vytvorenie nového fondu navrhovala strana MOST-HÍD už v roku 2015. Návrh zákona bol poslancami NR SR vtedy odmietnutý.

Zákon bol schválený 10. mája 2017 so 101 hlasmi za. Za zákon nehlasovali poslanci za ĽSNS, hlasovania sa zdrčali poslanci zo Sme rodina a väčšina poslancov SaS (s výnimkou Martina Poliačika, Lucie Ďuriš-Nicholsonovej, Ondreja Dostála a Petra Osuského).

Sľub je splnený.