Na čiastočné splnenie sľubu sme čakali 8 mesiacov 18 dní
Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Čiastočný
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Otvorenie otázky spoločného európskeho poistenia v nezamestnanosti počas SK PRES

"Vláda podporí spoločné európske poistenie v nezamestnanosti, ktoré formou dočasných transferov medzi krajinami zmierni negatívny vplyv ekonomických šokov na ekonomický rast a obyvateľstvo."
 

Slovensku sa v rámci SK PRES nepodarilo dosiahnuť konkrétne výsledky ohľadom Európskeho poistenia v nezamestnanosti. Minister financií Peter Kažimír však túto tému otvoril na bruselskej konferencii s názvom "Realizovateľnosť a pridaná hodnota európskeho poistenia v nezamestnanosti" a až najbližšie roky ukážu, či sa poistením EÚ budú on a jeho európski kolegovia zaoberať. Vláda počas slovenského predsedníctva skutočne otvorila otázku spoločného poistenia, sľub tak môžeme hodnotiť ako čiastočne splnený.

Cieľom Európskeho poistenia v nezamestnanosti je automatické vyrovnávanie ekonomických šokov: ak niektorú krajinu alebo región zasiahne ekonomický problém, jednotný fond automaticky presunie prostriedky na vyplácanie dávok v nezamestnanosti. Lokálne vlády tak získajú niekoľko mesiacov na odstránenie týchto problémov. Počas tohto obdobia zostane vďaka dávkam v nezamestnanosti domáci dopyt relatívne vysoký. Fond sa týka iba krátkodobo nezamestnaných.

Inštitút zamestnanosti však pritom tvrdí, že: „Poistenie v nezamestnanosti na úrovni EÚ nemá zmysel ak nebudú rovnako centralizované aj prístupy regionálnych
úradov práce.
"

Už v minulosti sa spomínala téma Európskeho poistenia v nezamestnanosti (napr. v roku 2014 to bol maďarský eurokomisár László Andor). Je v kažom prípade ale jasné, že ide o otázku, ku ktorej bude prebiehať dlhá diskusia na niekoľkých úrovniach.