Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie SR na obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Modernizácia mostov na hlavných cestných ťahoch

"Vláda počas nasledujúcich štyroch rokov zmodernizuje približne 60 mostov na hlavných cestných ťahoch."

V roku 2016 sa začalo s rekonštrukciou a modernizáciou niekoľkých mostných konštrukcií v Žilinskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Nepodaril sa nám nájsť plán alebo zoznam mostov, ktoré vláda má v úmysle rekonštruovať a modernizovať. Vláda sa skutočne podieľa na rekonštrukcii mostov poskytnutím finančných prostriedkov, ale iniciatíva na modernizáciu má prísť z krajov, prípadne okresov. Po uplynutí mandátu bude možné povedať, či plán rekonštrukcie približne 60 mostov bol reálny.

V Žilinskom kraji ide o projekty modernizácie niektorých ciest vrátane mostov. V okrese Námestovo sa kraj snaží zlepšiť prepojenie okresu s poľským okresom Zywiec. Rekonštrukcia zahŕňa opravu cesty II/520 Lokca - Zákamenné - Oravská Lesná za 1,44 milióna eur, ďalej mostu v Krušetnici a hornej časti mostu v Lokci za 761 700 eur a cesty III/2270 Zákamenné - Novoť - štátne hr. za asi 602 800 eur. Rekonštrukcia v okrese Tvrdošín sa týka cesty II/520 Trstená - Hladovka a dvoch mostov cez rieku Oravica a Sviňák za 733 200 eur. Ďalej sa bude rekonštruovať cesta III/2311 vo Vítanovej spolu s dvoma mostami, ktorá bude stáť asi 1,92 milióna eur. Modernizáciu neminie ani most v Zuberci, ktorá bude stáť asi 546 700 eur. Projekty majú byť financované za pomoci fondov Európskej únie.

Modernizáciu a rekonštrukciu vyžadoval aj most v Opatovej, na ktorý v júli 2016 primátor Trenčína vyhlásil mimoriadnu situáciu z dôvodu jeho kritického stavu, ktorá ohrozovala ľudí žijúcich poblíž. Stavebné náklady na jeho opravu predstavujú asi 1 384 867 eur. Rekonštrukciu uskutoční spoločnosť Strabag a financie budú poskytnuté Slovenskou správou ciest.  "Situácia je neúnosná, časť kameňov z mosta odlietava do domov a okien ľudí, ktorí bývajú blízko", uviedol primátor Trenčína Richard Rybníček.

Dlhodobejšie sa plánuje aj rekonštrukcia Univerzitného mostu v Nitre, ktorý sa rovnako nachádza už nejakú dobu v kritickom stave. Podľa hovorkyne Slovenskej správy ciest by v marci 2017 malo prebehnúť verejné obstarávanie a predbežne je stanovené začatie rekonštrukcie na september 2017. Rekonštrukcia by mala stáť 23 112 eur.

V Banskobystrickom kraji sa plánuje rekonštrukcia až siedmich mostov. Rekonštrukcia sa bude konkrétne týkať mostu Banská Bystrica - cementáreň na ceste I/66, mostu Železničná vlečka ČSD na ceste I/66, mostu MK do Majera v Banskej Bystrici na ceste I/66, mostu Červená skala na ceste I/66, mostu Jarabá na ceste I/72, mostu Rimavské Brezovo na ceste I/72 a mostu Ladzany na ceste I/51. Predpokladaná cena bola 2,62 miliónov eur. Slovenská správa ciest napokon za zhotoviteľa vybrala firmu Inžinierske stavby, a.s., Košice, ktorá sa zaviazala rekonštrukciu zhotoviť za 1,92 milióna eur. Finančné náklady budú pritom uhradené z fondov Európskej únie a z vládneho Operačného programu Integrovanej infraštruktúry 2014 - 2020.

Vláda prisľúbila pomoc aj na rekonštrukciu mostu, ktorý vedie nad vodnou nádržou Ružín v Košickom kraji. Most bol uzavretý v roku 2016 z dôvodu havarijného stavu, sľub vlády odznel na výjazdovom rokovaní vlády vo februári 2017.