Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Moderné aplikácie v službe rezortu diplomacie občanovi SR

"Na zvyšujúcu sa cezhraničnú mobilitu Slovákov bude vláda reagovať formou ďalšieho zlepšenia ich informovanosti aj cez moderné aplikácie rezortu diplomacie."

Za moderné metódy by sa dala považovať "Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia", cez ktorú je možné občana informovať o rôznych problémoch či aktuálnych udalostí v oblasti kam cestoval. Ďalšiu aplikáciu vytvorilo MZVaEZ ako súčasť SK PRES. V SK PRES 2016, ako sa appka nazýva, sa objavovali informácie ohľadom predsedníctva, hlavných stretnutí a novinky, avšak bola dostupná len pre Android. Je pravda, že vznikla nová aplikácia a podľa správy ministerstva došlo aj k modernizácii systému dobrovoľnej registrácie. Samotná registrácia tu je už od roku 2009 a charakter zmien ministerstvo nešpecifikovalo.

Pod systémom pomoci môžeme predstavovať pravdepodobne Dobrovoľnú registráciu (ide o online registráciu, dostupná na uvedenom linku) pred cestou do zahraničia. Občania SR sa môžu zaregistrovať do systému, kde uvedú svoje osobné údaje, pričom najdôležitejšie informácie sú, kam občan cestuje (aké krajiny) a jeho kontaktné údaje (najlepšie telefónne číslo aktívne pri ceste do zahraničia a e-mail). V prípade ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty, kontaktuje Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí občanov formou SMS alebo telefonicky. Ide o bezplatnú službu a "..informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané."

Tento systém bol spustený v roku 2009. Od tohto momentu však veľkou modernizáciou neprešiel, ak nepočítame povinné zadanie e-mailovej adresy Hoci správa ministerstva za rok 2016 hovorí o aktualizácii aplikácie, bližšie to nešpecifikuje.

Došlo aj k použitiu tzv. uvítacích SMS a k nim podobných mimoriadnych SMS správ: "S cieľom promptne  reagovať na  bezpečnostnú  situáciu  v  zahraničí  boli  od  1.1.2016  v  spolupráci  s  národnými  mobilnými  operátormi  zavedené  tzv.  núdzové  SMS.  V  prípade  mimoriadnej  udalosti  (teroristický  útok,  prírodná  katastrofa  a  pod.)  MZVaEZ  SR  informuje  prostredníctvom SMS o udalosti s pokynmi a s kontaktmi, na ktoré sa môžu občania  obrátiť. V  roku  2016  boli  núdzové  SMS  zaslané  štyrikrát:  v  prípade  teroristických  útokov  v  Bruseli  (22.3.2016),  počas  nepokojov  v  Turecku  (16.7.2016),  streľby  v  Mníchove  (23.7.2016)    a zemetrasenia v Taliansku (24.8.2016)."

Informovanie občanov prebieha aj klasickejšou formou, cez tlačové konferencie. "Dôležitým nástrojom sprístupňovania informácií o podmienkach cestovania a pobytu slovenských turistov v zahraničí sú tlačové konferencie. V r. 2016 sa uskutočnili dve." (.pdf, s. 11) Tieto TB boli venované letnej a následnej zimnej turistickej sezóne.