Dátum vyslovenia
13.04.2016
zdroj: Programové vbyhlásenie vlády SR na obdobie 2016-2020
Aktívny
Predsedovia koaličných strán


Stal sa medzičasom sľub splnený? Oznámte nám to

Vláda SR 2016-2020

Reforma systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

"Vláda zreformuje systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla."

Reforma systému podpory obnoviteľných zdrojov energie (ďalej OZE) bola jednou z programových priorít vlády v oblasti energetiky. Pôvodne mal byť plán reformy hotový už v lete roku 2016 a v praxi mal byť aplikovaný v roku 2017, ale vláda od tohto plánu na jeseň ustúpila a nefiguruje ani v pláne legislatívnych úloh vlády pre rok 2017.

Svoje ustúpenia od reformy systému OZE vláda odôvodňuje nutnosťou zaviesť do praxe ustanovenia novej smernice o kvalite benzínov a naftových palív, čo chce zvládnuť do polovice roku 2017. Žiaden nový termín pre reformu OZE ministerstvo hospodárstva zatiaľ nevydalo. Na konferencii Central europe energy conference (CEEC), minister Peter Žiga ale uviedol, že ministerstvo sa budúci rok začne zaoberať reformou tarify, prostredníctvom, ktorej odberatelia elektriny dotujú obnoviteľné zdroje.

Podľa nových pravidiel EÚ (.pdf, s.23-24), ktoré sú v platnosti od januára 2017 sa má podpora pre nové inštalácie OZE realizovať, nie prostredníctvom taríf ako je tomu v súčasnosti, ale primárne cez trhový mechanizmus. Tendrom a aukciám sa môže štát vyhnúť len pri malých elektrárňach s výkonom do 1 MW alebo pri demonštračných projektoch.

Aukčné schémy zaviedlo zatiaľ osem krajín EÚ. Zväčša ide o krajiny západnej Európy, ale patrí medzi nich napr. aj Poľsko, ktoré sa pripojilo v júli 2016. Poľská vláda počíta s úsporou približne 1,6 miliardy eur. Publikovaná bola aj analýza (.pdf), ktorá hodnotí skúsenosti s prechodom na aukcie v 12 štátoch sveta. Vo všetkých sa potvrdila cenová úspora aj vyššia efektívnosť.