Tag Regionálna problematika

Ján Lunter

Etický kódex predstaviteľov a zamestnancov BBSK

Čaká sa
Lunter prisľúbil predložiť zastupiteľstvu BBSK etický kódex
Sľub čaká na vyhodnotenie administrátorom
Juraj Droba SaS

Programové vyhlásenie BSK

Splnený
Nový župan Bratislavského kraja chcel predložiť svoj podrobný program už v januári 2018, nakoniec sa ho rozhodol predložiť až po uplynutí prvých 100 dní vo funkcii.
Na splnenie sľubu sme čakali 3 mesiace 16 dní
Ján Lunter

Personálne kapacity pre čerpanie zdrojov

Čaká sa
Lunter prisľúbil vybudovať personálne kapacity, ktoré pomôžu kraju,obciam a občianskym aktivitám s prípravou projektou pri čerpaní fondov
Sľub čaká na vyhodnotenie administrátorom